Usluge

Ginekološki pregled
PAPA test
Kolposkopija
Vaginalni sekret VS
Cervikalni brisevi na aerobne i anaerobne bakterije
Cervikalni brisevi na HPV, Chl. trachomatis, Mycoplasme, Ureaplasme,Gardnerelu vag.
Test na trudnoću
Nadzor normalne i rizične trudnoće
Rani kombinovani probir na Down sindrom (ultrazvuk + biohemijski testovi)
Ultrazvuk vaginalnom i transabdominalnom sondom
Color Doppler
3D ultrazvuk
Palpatorni pregled i UZ dojke
Ciljana biopsija cerviksa i PHD
Cervikalna ekskohleacija i PHD
Polypectomia i cervikalna kiretaža sa PHD
Frakcionirana kiretaža sa PHD
Abrazija cavuma kod spontanih i artefic. prekida trudnoće
Aplikacija i extrakcija spirale (IUD)
Aplikacija i extrakcija pesara
Tuširanje cerviksa
Terapija kondiloma
Incisija Bartholinijeve žlijezde
Spolno prenosive bolesti
Kontracepcija
Neinvazivna terapija bračne neplodnosti
Endokrinološko savjetovalište (regulacija ciklusa)
Hormonsko nadomjesno liječenje i menopauza
Aplikacija lijeka (i.m., sc, ic,)
Konsultacije