O nama

Ordinacija Donna je privatna zdravstvena ordinacija osnovana u novembru 2011. godine sa sjedištem u strogom centru grada u ulici Obala Kulina Bana br. 5, prije križanja sa Radićevom ulicom.

Cilj je da dijagnostička, terapijska i konsultativna djelatnost ordinacije pruži zdravstvenu zaštitu ženama u svakoj životnoj dobi.

Za to se brine liječnica, specijalista ginekologije i porodništva, dr. Vesna Bralo-Hadžikadunić.

Školovanje:

1985. Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu

1988. Položen stručni ispit za doktora medicine

1999. Položen specijalistički ispit na Klinici za ginekologiju i akušerstvo, Sarajevo

Dalje obrazovanje:

1998. Zagreb,Hrvatska,Medicinski fakultet, Poslijediplomski kurs „Ultrazvuk u ginekologiji i fetalnoj medicini“

2000. Sarajevo, BiH, Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu, „Škola Color Dopplera“

2003. Zagreb, Hrvatski liječnički Zbor, Hrvatsko Senološko udruženje, Poslijediplomski tečaj  ultrazvuka dojke

2005. Zagreb, Hrvatska, Pre-kongresni tečaj „Ultrazvuk  11-13+6“

2008. Sarajevo, BiH, Opća Bolnica, Kurs Ginekološke endoskopije,              „Ambulantna Histeroskopija po Bettocchiu“

2010. Budva, Crna Gora, Tečaj „3D&4D Ultrazvuk“

2011. Beograd, Srbija, “Nacionalna škola  za patologiju cerviksa, vagine, vulve i kolposkopiju

2013. Zagreb,Hrvatska,“3D/4D VISUS, Vienna Internacionalna škola 3D UZ“

2014. Barcelona, Španija, Pre-kongresni tečaj “Fetalna Ehokardiografija“

2015. Sarajevo, BiH, „Napredni UZ Yan Donald Kurs“

2016. Rim, Italija, ISUOG 26 th world Congress of ultrasound in Ob/Gyn, pre-Kongresni Kurs “Doppler:Ductus venosus,Mid cerebrae“

2017. Beograd, Srbija, 13th World congress of Perinatal Medicine, Pre-Congres Kurs „Uobičajeni i rijetki fetalni defekti“

2018. Athens, Greece,17 th World Congress in Fetal Medicine

2018. Zagreb, Hrvatska, Medicinski fakultet Sveučilista u Zagrebu, Tečaj prve kategorije: Dijabetes i trudnoća

2018. Beograd, Srbija, Srbijansko udruženje za kolposkopiju, EFC „Advanced colposcopy“